Green Asset Screener

Som fastighetsägare svarar du på frågorna i detta webbverktyg och får sedan vägledning i utvecklingen av din fastighet i den gröna omställningen.

Om verktyget

Green Asset Screener gör det enkelt för dig att komma igång och få en överblick över vad som är viktigast att satsa på när det gäller just din fastighet. Med utgångspunkt från samlad expertis inom hållbarhet, miljöcertifiering av byggnad och Due diligence vid fastighetsförvärv har detta verktyg utvecklats. I takt med att utveckling inom dessa områden sker utvecklas också detta verktyg. När du besvarat frågorna kommer du ha behandlat områden som energi, hållbarhet, klimatrisker, miljö och klimat, organisation och ledning samt taxonomi.

Beslutsstöd i din dagliga förvaltning

Du fattar investeringsbeslut kopplat till din fastighet och här får du vägledning i dina prioriteringar.

En framtida attraktiv fastighet

Världen förändras och din fastighet lika så. Här ges du vägledning i ditt arbete att utveckla en framtida attraktiv fastighet.

Goda förutsättningar för finansiering

Med hjälp av resultatet har du förståelse för och möjlighet att samtala med din bank om grön finansiering m.m.

Vi som utvecklat detta verktyg

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra
18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.sweco.se